Boži

prefixFlags:
suffixFlags: Y

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
Boža~([^kghn])i ~\1aSFX Y-055 #1774 bóža boža boza bóźa boźa
Bože~([^kgnh])i ~\1eSFX Y-056 #2949 boźe bóźe bože boz[e boze bóže
Božeho~([^kgnh])i ~\1ehoSFX Y-057 #1188 boźeho bóžeho božehó božeho
Božeje~([^kgnh])i ~\1ejeSFX Y-058 #1131 bozeje božejě božeje
Božej~([^kgnh])i ~\1ejSFX Y-059 #2111 božej bozej boźej
Božemu~([^kgnh])i ~\1emuSFX Y-060 #241 božemu bóžemu bozemu
Božu~([^kgnh])i ~\1uSFX Y-061 #1850 božu bóźu bozu
Božim~([^kgnh])i ~\1imSFX Y-062 #1010 božim božím bozim
Božeju~([^kgnh])i ~\1ejuSFX Y-063 #20 božeju
Božimaj~([^kgnh])i ~\1imajSFX Y-064 #9 božimaj
Božich~([^kgnh])i ~\1ichSFX Y-065 #742 božich bozich
Božim~([^kgnh])i ~\1imSFX Y-066 #1010 božim božím bozim
Božimi~([^kgnh])i ~\1imiSFX Y-067 #52 bóžimi božimi
Božo~([^kgnh])i ~\1oSFX Y-068 #1956 bóžo božó bozo božo
Boži// Grundwort#1822 boźi bóži boži boží bozi