(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Andreas:

andreas: [BartC4] [BartC6] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Letop3] [Ludow1] [Nawka2] [Nowyb1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs2] [Serbs3] [Serbs4] [Stawi1] [Termi8] [Terra4] [Terra6] [Widzu1] [Wjela2] [Wjela4] [Wotro1] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity