(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Alisa:

alisa: [SN20010] [SN20014] [SN20017] [SN2001] [SN2002] [SN2004] [SN2005] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity