(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žonam:

žonam: [BartC11] [BartC12] [BartC13] [BartC14] [BartC1] [BartC7] [BartC8] [Biolo1] [Bjedr1] [Breza11] [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Budar3] [Citan1] [Corna1] [Cyblo1] [CyzJa2] [Domas3] [Fijal1] [Grojl1] [Grojl2] [Hajdu1] [HoseS1] [Hrono1] [Iselt2] [JencP1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Kmjec1] [KochJ12] [KochJ5] [KochJ6] [KochJ9] [KolaC2] [Krasz1] [Krawc1] [Krawc2] [Krawc3] [Krawc4] [Kubas3] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [Lajne1] [Loren2] [Marja1] [Metow1] [MicAc1] [MjenR1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka1] [Nawka2] [Nemco1] [Nowak4] [Nowyz1] [Plomj1] [Plomj2] [Prino1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [Serbs9] [Slode1] [Stach1] [Stary1] [Stary2] [Stawi1] [Terra2] [Terra4] [Verne1] [Wawri1] [Wicaz1] [Wjela1] [Wjela2] [Wjela3] [Worna1] [Wosad1] [Zejle2] [Zejle4] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity