(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žahalca:

žahalca: [JencH1] [Pomoc1] [Rozhl9]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity