(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žaha:

zaha: [JencH1] [Rozhl5]
žaha: [BartC9] [Breza5] [Domas2] [Hrono1] [JencH1] [KochJ6] [KochJ7] [Loren2] [Mlynk2] [Nawka3] [Plomj2] [Pomoc1] [Prino1] [Rozhl3] [SN2007] [SN2011] [Stone1] [Termi1] [Trile1] [Wjela5] [Zejle4] [Zejle6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity