(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławymi:

žadławymi: [Budar1] [Domas3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity