(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławu:

žadławu: [BartC3] [BartC4] [Katol1] [Kubas2] [Marja1] [Wawri1] [Wjela5] [Wuhla1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity