(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławi:

žadławi: [Stary2] [Wjela5] [Zejle4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity