(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena łžachu:

łžachu: [Breza11] [Trile1] [Zataj1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity