(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena čitar:

citar: [Marja1] [Rozhl3] [Zejle3]
čitar: [BartC11] [BartC12] [BartC13] [BartC2] [BartC5] [BartC6] [Breza11] [Cerny1] [Corna1] [Cyblo1] [CyzJa3] [Domas1] [Domas3] [Fijal1] [Grojl1] [Grojl2] [Hrono1] [JencH1] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Kmjec1] [KochJ3] [KochJ6] [KochJ7] [KochJ9] [Kubas2] [Kubas6] [Letop11] [Letop12] [Letop16] [Letop1] [Letop6] [Letop9] [Loren2] [Ludow1] [Marja1] [MicAc1] [Mlynk2] [Mojas1] [Nawka1] [Nawka4] [Nemco1] [Nowak3] [Nowep1] [Nowyb1] [Plomj2] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs4] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Slode1] [Slown1] [Sretr2] [Stach2] [Stach3] [Stone1] [Terra3] [Trile1] [Verne1] [Voelk2] [Wawri1] [Widzu1] [Wjela5] [Wobra1] [Worna1] [Wosad1] [Zadyn1] [Zataj1] [Zejle2] [Zejle3] [Zejle4] [Zejle6] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity