(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena ćazar:

ćazar: [Loren2] [Voelk2]
cazar: [Rozhl10]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity