zakładna forma słowazahnać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwzahnać
transgresiw (pf)zahnawši


prezpret (p)
Singular1. wos.zaćěrjuzahnach
2. wos.zaćěrišzahna
3. wos.zaćěrizahna

prezpret (p)
Dual1. wos. zaćěrimojzahnachmoj
2.-3. wos.m
Rat
zaćěritajzahnaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zaćěritejzahnaštej

prezpret (p)
Plural1. wos.zaćěrimyzahnachmy
2. wos.zaćěrićezahnašće
3. wos.zaćěrjazahnachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzahnałzahnałazahnało
Plzahnalizahnali
zahnałe
Duzahnałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.zaćěrmojzaćěrmy
2. wos.zaćěrzaćěrtajzaćěrtejzaćěrće
3. wos.


SgDuPl
Nomzahnaćezahnaćizahnaća
Genzahnaćazahnaćowzahnaćow
Datzahnaćuzahnaćomajzahnaćam
Acczahnaćezahnaćizahnaća
Instr (z/ze)zahnaćomzahnaćomajzahnaćemi
Loc (wo)zahnaćuzahnaćomajzahnaćach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzahnatyzahnatazahnate
Genzahnateho
zahnatoh2
zahnatejezahnateho
zahnatoh2
Datzahnatemu
zahnatom2
zahnatejzahnatemu
zahnatom2
Acczahnateho
zahnatoh2
zahnatyzahnatuzahnate
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zahnatymzahnatejzahnatym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzahnatajzahnatej
Genzahnateju
Datzahnatymaj
Acczahnatejuzahnatej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zahnatymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzahnaćizahnate
Genzahnatych
Datzahnatym
Acczahnatychzahnate
Instr (z/ze)zahnatymi
Loc (wo)zahnatych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje