zakładna forma słowazahajić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwzahajić
transgresiw (pf)zahajiwši


prezpret (p)
Singular1. wos.zahajuzahajich
2. wos.zahajišzahaji
3. wos.zahajizahaji

prezpret (p)
Dual1. wos. zahajimojzahajichmoj
2.-3. wos.m
Rat
zahajitajzahajištaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zahajitejzahajištej

prezpret (p)
Plural1. wos.zahajimyzahajichmy
2. wos.zahajićezahajišće
3. wos.zahajazahajichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzahajiłzahajiłazahajiło
Plzahajilizahajili
zahajiłe
Duzahajiłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.zahajmojzahajmy
2. wos.zahajzahajtajzahajtejzahajće
3. wos.


SgDuPl
Nomzahajenjezahajenizahajenja
Genzahajenjazahajenjowzahajenjow
Datzahajenjuzahajenjomajzahajenjam
Acczahajenjezahajenizahajenja
Instr (z/ze)zahajenjomzahajenjomajzahajenjemi
Loc (wo)zahajenjuzahajenjomajzahajenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzahajenyzahajenazahajene
Genzahajeneho
zahajenoh2
zahajenejezahajeneho
zahajenoh2
Datzahajenemu
zahajenom2
zahajenejzahajenemu
zahajenom2
Acczahajeneho
zahajenoh2
zahajenyzahajenuzahajene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zahajenymzahajenejzahajenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzahajenajzahajenej
Genzahajeneju
Datzahajenymaj
Acczahajenejuzahajenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zahajenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzahajenizahajene
Genzahajenych
Datzahajenym
Acczahajenychzahajene
Instr (z/ze)zahajenymi
Loc (wo)zahajenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje