Wortgrundformzadołženy

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzadołženyzadołženazadołžene
Genzadołženeho
zadołženoh
zadołženejezadołženeho
zadołženoh
Datzadołženemu
zadołženom
zadołženejzadołženemu
zadołženom
Acczadołženeho
zadołženoh
zadołženyzadołženuzadołžene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadołženymzadołženejzadołženym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzadołženajzadołženej
Genzadołženeju
Datzadołženymaj
Acczadołženejuzadołženej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadołženymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzadołženizadołžene
Genzadołženych
Datzadołženym
Acczadołženychzadołžene
Instr (z/ze)zadołženymi
Loc (wo)zadołženych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzadołženišizadołženišazadołženiše
Genzadołženišeho
zadołženišoh
zadołženišejezadołženišeho
zadołženišoh
Datzadołženišemu
zadołženišom
zadołženišejzadołženišemu
zadołženišom
Acczadołženišeho
zadołženišoh
zadołženišizadołženišuzadołženiše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadołženišimzadołženišejzadołženišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzadołženišej
Genzadołženišeju
Datzadołženišimaj
Acczadołženišejuzadołženišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadołženišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzadołženišizadołženiše
Genzadołženišich
Datzadołženišim
Acczadołženišichzadołženiše
Instr (z/ze)zadołženišimi
Loc (wo)zadołženišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajzadołženišinajzadołženišanajzadołženiše
Gennajzadołženišeho
najzadołženišoh
najzadołženišejenajzadołženišeho
najzadołženišoh
Datnajzadołženišemu
najzadołženišom
najzadołženišejnajzadołženišemu
najzadołženišom
Accnajzadołženišeho
najzadołženišoh
najzadołženišinajzadołženišunajzadołženiše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najzadołženišimnajzadołženišejnajzadołženišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajzadołženišej
Gennajzadołženišeju
Datnajzadołženišimaj
Accnajzadołženišejunajzadołženišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najzadołženišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajzadołženišinajzadołženiše
Gennajzadołženišich
Datnajzadołženišim
Accnajzadołženišichnajzadołženiše
Instr (z/ze)najzadołženišimi
Loc (wo)najzadołženišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajzadołženišinanajzadołženišananajzadołženiše
Gennanajzadołženišeho
nanajzadołženišoh
nanajzadołženišejenanajzadołženišeho
nanajzadołženišoh
Datnanajzadołženišemu
nanajzadołženišom
nanajzadołženišejnanajzadołženišemu
nanajzadołženišom
Accnanajzadołženišeho
nanajzadołženišoh
nanajzadołženišinanajzadołženišunanajzadołženiše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajzadołženišimnanajzadołženišejnanajzadołženišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajzadołženišej
Gennanajzadołženišeju
Datnanajzadołženišimaj
Accnanajzadołženišejunanajzadołženišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajzadołženišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajzadołženišinanajzadołženiše
Gennanajzadołženišich
Datnanajzadołženišim
Accnanajzadołženišichnanajzadołženiše
Instr (z/ze)nanajzadołženišimi
Loc (wo)nanajzadołženišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřezadołženypřezadołženapřezadołžene
Genpřezadołženeho
přezadołženoh
přezadołženejepřezadołženeho
přezadołženoh
Datpřezadołženemu
přezadołženom
přezadołženejpřezadołženemu
přezadołženom
Accpřezadołženeho
přezadołženoh
přezadołženypřezadołženupřezadołžene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přezadołženympřezadołženejpřezadołženym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřezadołženajpřezadołženej
Genpřezadołženeju
Datpřezadołženymaj
Accpřezadołženejupřezadołženej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přezadołženymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřezadołženipřezadołžene
Genpřezadołženych
Datpřezadołženym
Accpřezadołženychpřezadołžene
Instr (z/ze)přezadołženymi
Loc (wo)přezadołženych


Positivzadołženje
Komparativzadołženišo
Superlativnajzadołženišo
Absolutivnanajzadołženišo
Exzessivpřezadołženje