zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki VERB/Inf
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
InfwumasaćVölkel2005#8 wumasać
Transgr(pf)wumasawši  
Transgr(prs)-  
VERB/KONJ
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
1P/Sg/PrswumasamVölkel2005 
2P/Sg/PrswumasašVölkel2005 
3P/Sg/Prswumasa #3 wumasa
1P/Du/Prswumasamoj  
Mr/2-3P/Du/Prswumasataj  
MaiFN/2-3P/Du/Prswumasatej  
1P/Pl/Prswumasamy  
2P/Pl/Prswumasaće  
3P/Pl/Prswumasaja  
3P/Pl/Prswumasaju  
1P/Sg/Ft-  
2P/Sg/Ft-  
3P/Sg/Ft-  
1P/Du/Ft-  
Mr/2-3P/Du/Ft-  
MaiFN/2-3P/Du/Ft-  
1P/Pl/Ft-  
2P/Pl/Ft-  
3P/Pl/Ft-  
1P/Sg/Pt(ip)-  
2-3P/Sg/Pt(ip)-  
1P/Du/Pt(ip)-  
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)-  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)-  
1P/Pl/Pt(ip)-  
2P/Pl/Pt(ip)-  
3P/Pl/Pt(ip)-  
1P/Sg/Pt(p)wumasach #1 wumasach
2-3P/Sg/Pt(p)wumasa #3 wumasa
1P/Du/Pt(p)wumasachmoj  
Mr/2-3P/Du/Pt(p)wumasaštaj #1 wumasaštaj
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)wumasaštej  
1P/Pl/Pt(p)wumasachmy  
2P/Pl/Pt(p)wumasašće  
3P/Pl/Pt(p)wumasachu  
VERB/Ł-Form
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Sgwumasał #1 wumasał
F/Sgwumasała  
N/Sgwumasało  
Duwumasałoj  
Mr/Plwumasali  
MaiFN/Plwumasali  
MaiFN/Plwumasałe  
VERB/IMP
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
2-3P/Sgwumasaj  
1P/Duwumasajmoj  
Mr/2P/Duwumasajtaj  
MaiFN/2P/Duwumasajtej  
1P/Plwumasajmy  
2P/Plwumasajće  
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgwumasany  
F/Nom/Sgwumasana  
N/Nom/Sgwumasane  
MN/Gen/Sgwumasaneho  
MN/Gen/Sgwumasanoh  
F/Gen/Sgwumasaneje  
MN/Dat/Sgwumasanemu  
MN/Dat/Sgwumasanom  
F/Dat/Sgwumasanej  
Mra/Acc/Sgwumasaneho  
Mra/Acc/Sgwumasanoh  
Mi/Acc/Sgwumasany  
F/Acc/Sgwumasanu  
N/Acc/Sgwumasane  
MN/Ins-Loc/Sgwumasanym  
F/Ins-Loc/Sgwumasanej  
Mr/Nom/Duwumasanaj  
MaiFN/Nom/Duwumasanej  
Gen/Duwumasaneju  
Dat/Duwumasanymaj  
Mr/Acc/Duwumasaneju  
MaiFN/Acc/Duwumasanej  
Ins-Loc/Duwumasanymaj  
Mr/Nom/Plwumasani  
MaiFN/Nom/Plwumasane  
Gen/Plwumasanych  
Dat/Plwumasanym  
Mr/Acc/Plwumasanych  
MaiFN/Acc/Plwumasane  
Ins/Plwumasanymi  
Loc/Plwumasanych  
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/Sgwumasanje  
Gen/Sgwumasanja  
Dat/Sgwumasanju  
Acc/Sgwumasanje  
Ins/Sgwumasanjom  
Loc/Sgwumasanju  
Nom/Duwumasani  
Gen/Duwumasanjow  
Dat/Duwumasanjomaj  
Acc/Duwumasani  
Ins/Duwumasanjomaj  
Loc/Duwumasanjomaj  
Nom/Plwumasanja  
Gen/Plwumasanjow  
Dat/Plwumasanjam  
Acc/Plwumasanja  
Ins/Plwumasanjemi  
Loc/Plwumasanjach