zakładna forma słowawumasać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwumasać
transgresiw (pf)wumasawši


prezpret (p)
Singular1. wos.wumasamwumasach
2. wos.wumasašwumasa
3. wos.wumasawumasa

prezpret (p)
Dual1. wos. wumasamojwumasachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wumasatajwumasaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wumasatejwumasaštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wumasamywumasachmy
2. wos.wumasaćewumasašće
3. wos.wumasaja
wumasaju
wumasachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwumasałwumasaławumasało
Plwumasaliwumasali
wumasałe
Duwumasałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wumasajmojwumasajmy
2. wos.wumasajwumasajtajwumasajtejwumasajće
3. wos.


SgDuPl
Nomwumasanjewumasaniwumasanja
Genwumasanjawumasanjowwumasanjow
Datwumasanjuwumasanjomajwumasanjam
Accwumasanjewumasaniwumasanja
Instr (z/ze)wumasanjomwumasanjomajwumasanjemi
Loc (wo)wumasanjuwumasanjomajwumasanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwumasanywumasanawumasane
Genwumasaneho
wumasanoh2
wumasanejewumasaneho
wumasanoh2
Datwumasanemu
wumasanom2
wumasanejwumasanemu
wumasanom2
Accwumasaneho
wumasanoh2
wumasanywumasanuwumasane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wumasanymwumasanejwumasanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwumasanajwumasanej
Genwumasaneju
Datwumasanymaj
Accwumasanejuwumasanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wumasanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwumasaniwumasane
Genwumasanych
Datwumasanym
Accwumasanychwumasane
Instr (z/ze)wumasanymi
Loc (wo)wumasanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje