zakładna forma słowawubachtać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwwubachtać
transgresiw (pf)wubachtawši


prezpret (p)
Singular1. wos.wubachtamwubachtach
2. wos.wubachtašwubachta
3. wos.wubachtawubachta

prezpret (p)
Dual1. wos. wubachtamojwubachtachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wubachtatajwubachtaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wubachtatejwubachtaštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wubachtamywubachtachmy
2. wos.wubachtaćewubachtašće
3. wos.wubachtaja
wubachtaju
wubachtachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwubachtałwubachtaławubachtało
Plwubachtaliwubachtali
wubachtałe
Duwubachtałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wubachtajmojwubachtajmy
2. wos.wubachtajwubachtajtajwubachtajtejwubachtajće
3. wos.


SgDuPl
Nomwubachtanjewubachtaniwubachtanja
Genwubachtanjawubachtanjowwubachtanjow
Datwubachtanjuwubachtanjomajwubachtanjam
Accwubachtanjewubachtaniwubachtanja
Instr (z/ze)wubachtanjomwubachtanjomajwubachtanjemi
Loc (wo)wubachtanjuwubachtanjomajwubachtanjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwubachtanywubachtanawubachtane
Genwubachtaneho
wubachtanoh
wubachtanejewubachtaneho
wubachtanoh
Datwubachtanemu
wubachtanom
wubachtanejwubachtanemu
wubachtanom
Accwubachtaneho
wubachtanoh
wubachtanywubachtanuwubachtane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wubachtanymwubachtanejwubachtanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwubachtanajwubachtanej
Genwubachtaneju
Datwubachtanymaj
Accwubachtanejuwubachtanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wubachtanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwubachtaniwubachtane
Genwubachtanych
Datwubachtanym
Accwubachtanychwubachtane
Instr (z/ze)wubachtanymi
Loc (wo)wubachtanych
1 wokatiw runa so nominatiwej