zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki VERB/Inf
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
InfwotewrićVölkel2005#142 wotewrić
Transgr(prs)-  
Transgr(pf)wotewriwši #12 wotewriwši
VERB/KONJ
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
1P/Sg/PrswotewrjuVölkel2005#12 wotewrju
2P/Sg/PrswotewrišVölkel2005#9 wotewriš
3P/Sg/Prswotewri #649 wotewri
1P/Du/Prswotewrimoj  
Mr/2-3P/Du/Prswotewritaj  
MaiFN/2-3P/Du/Prswotewritej #2 wotewritej
1P/Pl/Prswotewrimy #10 wotewrimy
2P/Pl/Prswotewriće #9 wotewriće
3P/Pl/Prswotewrja #178 wotewrja
1P/Sg/Ft-  
2P/Sg/Ft-  
3P/Sg/Ft-  
1P/Du/Ft-  
Mr/2-3P/Du/Ft-  
MaiFN/2-3P/Du/Ft-  
1P/Pl/Ft-  
2P/Pl/Ft-  
3P/Pl/Ft-  
1P/Sg/Pt(ip)-  
2-3P/Sg/Pt(ip)-  
1P/Du/Pt(ip)-  
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)-  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)-  
1P/Pl/Pt(ip)-  
2P/Pl/Pt(ip)-  
3P/Pl/Pt(ip)-  
1P/Sg/Pt(p)wotewrichVölkel2005#15 wotewrich
2-3P/Sg/Pt(p)wotewriVölkel2005#649 wotewri
1P/Du/Pt(p)wotewrichmoj  
Mr/2-3P/Du/Pt(p)wotewrištaj #3 wotewrištaj
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)wotewrištej #17 wotewrištej
1P/Pl/Pt(p)wotewrichmy #1 wotewrichmy
2P/Pl/Pt(p)wotewrišće  
3P/Pl/Pt(p)wotewrichu #116 wotewrichu
VERB/Ł-Form
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Sgwotewrił #53 wotewril wotewrił
F/Sgwotewriła #49 wotewriła
N/Sgwotewriło #6 wotewriło
Duwotewriłoj #6 wotewriłoj
Mr/Plwotewrili #37 wotewrili
MaiFN/Plwotewrili #37 wotewrili
MaiFN/Plwotewriłe #5 wotewrile wotewriłe
VERB/IMP
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
2-3P/Sgwotewri #649 wotewri
2-3P/Sgwotewr #53 wotewr
1P/Duwotewrimoj  
1P/Duwotewrmoj  
Mr/2P/Duwotewritaj  
Mr/2P/Duwotewrtaj  
MaiFN/2P/Duwotewritej #2 wotewritej
MaiFN/2P/Duwotewrtej  
1P/Plwotewrimy #10 wotewrimy
1P/Plwotewrmy #3 wotewrmy
2P/Plwotewriće #9 wotewriće
2P/Plwotewrće #18 wotewrće
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgwotewrjeny #705 wotewrjeny
F/Nom/Sgwotewrjena #720 wotewrjena
N/Nom/Sgwotewrjene #1042 wotewrjene
MN/Gen/Sgwotewrjeneho #227 wotewrjeneho
MN/Gen/Sgwotewrjenoh  
F/Gen/Sgwotewrjeneje #95 wotewrjeneje
MN/Dat/Sgwotewrjenemu #21 wotewrjenemu
MN/Dat/Sgwotewrjenom  
F/Dat/Sgwotewrjenej #243 wotewrjenej
Mra/Acc/Sgwotewrjeneho #227 wotewrjeneho
Mra/Acc/Sgwotewrjenoh  
Mi/Acc/Sgwotewrjeny #705 wotewrjeny
F/Acc/Sgwotewrjenu #159 wotewrjenu
N/Acc/Sgwotewrjene #1042 wotewrjene
MN/Ins-Loc/Sgwotewrjenym #211 wotewrjenym
F/Ins-Loc/Sgwotewrjenej #243 wotewrjenej
Mr/Nom/Duwotewrjenaj #1 wotewrjenaj
MaiFN/Nom/Duwotewrjenej #243 wotewrjenej
Gen/Duwotewrjeneju #10 wotewrjeneju
Dat/Duwotewrjenymaj #63 wotewrjenymaj
Mr/Acc/Duwotewrjeneju #10 wotewrjeneju
MaiFN/Acc/Duwotewrjenej #243 wotewrjenej
Ins-Loc/Duwotewrjenymaj #63 wotewrjenymaj
Mr/Nom/Plwotewrjeni #145 wotewrjeni
MaiFN/Nom/Plwotewrjene #1042 wotewrjene
Gen/Plwotewrjenych #1094 wotewrjenych
Dat/Plwotewrjenym #211 wotewrjenym
Mr/Acc/Plwotewrjenych #1094 wotewrjenych
MaiFN/Acc/Plwotewrjene #1042 wotewrjene
Ins/Plwotewrjenymi #46 wotewrjenymi
Loc/Plwotewrjenych #1094 wotewrjenych
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/Sgwotewrjenje #1160 wotewrjenje
Gen/Sgwotewrjenja #220 wotewrjenja
Dat/Sgwotewrjenju #683 wotewrjenju
Acc/Sgwotewrjenje #1160 wotewrjenje
Ins/Sgwotewrjenjom #86 wotewrjenjom
Loc/Sgwotewrjenju #683 wotewrjenju
Nom/Duwotewrjeni #145 wotewrjeni
Gen/Duwotewrjenjow  
Dat/Duwotewrjenjomaj  
Acc/Duwotewrjeni #145 wotewrjeni
Ins/Duwotewrjenjomaj  
Loc/Duwotewrjenjomaj  
Nom/Plwotewrjenja #220 wotewrjenja
Gen/Plwotewrjenjow  
Dat/Plwotewrjenjam  
Acc/Plwotewrjenja #220 wotewrjenja
Ins/Plwotewrjenjemi  
Loc/Plwotewrjenjach #1 wotewrjenjach