zakładna forma słowawotewrić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwotewrić
transgresiw (pf)wotewriwši


prezpret (p)
Singular1. wos.wotewrjuwotewrich
2. wos.wotewrišwotewri
3. wos.wotewriwotewri

prezpret (p)
Dual1. wos. wotewrimojwotewrichmoj
2.-3. wos.m
Rat
wotewritajwotewrištaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wotewritejwotewrištej

prezpret (p)
Plural1. wos.wotewrimywotewrichmy
2. wos.wotewrićewotewrišće
3. wos.wotewrjawotewrichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotewriłwotewriławotewriło
Plwotewriliwotewrili
wotewriłe
Duwotewriłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wotewrimoj
wotewrmoj
wotewrimy
wotewrmy
2. wos.wotewri
wotewr
wotewritaj
wotewrtaj
wotewritej
wotewrtej
wotewriće
wotewrće
3. wos.


SgDuPl
Nomwotewrjenjewotewrjeniwotewrjenja
Genwotewrjenjawotewrjenjowwotewrjenjow
Datwotewrjenjuwotewrjenjomajwotewrjenjam
Accwotewrjenjewotewrjeniwotewrjenja
Instr (z/ze)wotewrjenjomwotewrjenjomajwotewrjenjemi
Loc (wo)wotewrjenjuwotewrjenjomajwotewrjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotewrjenywotewrjenawotewrjene
Genwotewrjeneho
wotewrjenoh2
wotewrjenejewotewrjeneho
wotewrjenoh2
Datwotewrjenemu
wotewrjenom2
wotewrjenejwotewrjenemu
wotewrjenom2
Accwotewrjeneho
wotewrjenoh2
wotewrjenywotewrjenuwotewrjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenymwotewrjenejwotewrjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotewrjenajwotewrjenej
Genwotewrjeneju
Datwotewrjenymaj
Accwotewrjenejuwotewrjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotewrjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotewrjeniwotewrjene
Genwotewrjenych
Datwotewrjenym
Accwotewrjenychwotewrjene
Instr (z/ze)wotewrjenymi
Loc (wo)wotewrjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje