zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki VERB/Inf
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
InfwoteńćVölkel2005#415 wotenć woteńć
Transgr(prs)-  
Transgr(pf)wotšedši #3 wotšedši
VERB/KONJ
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
1P/Sg/PrswoteńduVölkel2005#159 woteńdu wotendu
2P/Sg/PrswoteńdźešVölkel2005#20 woteńdźeš
3P/Sg/Prswoteńdźe #1039 wotendźe woteńdže woteńdźě woteńdze woteńdźe woteń-dźe
1P/Du/Prswoteńdźemoj #12 woteńdźemoj
Mr/2-3P/Du/Prswoteńdźetaj #20 wotendźetaj woteńdźetaj
MaiFN/2-3P/Du/Prswoteńdźetej #3 wotendźetej woteńdźetej
1P/Pl/Prswoteńdźemy #18 woteńdźemy
2P/Pl/Prswoteńdźeće #5 woteńdźeće wotendźeće
3P/Pl/Prswoteńdu #159 woteńdu wotendu
1P/Sg/Ft-  
2P/Sg/Ft-  
3P/Sg/Ft-  
1P/Du/Ft-  
Mr/2-3P/Du/Ft-  
MaiFN/2-3P/Du/Ft-  
1P/Pl/Ft-  
2P/Pl/Ft-  
3P/Pl/Ft-  
1P/Sg/Pt(ip)-  
2-3P/Sg/Pt(ip)-  
1P/Du/Pt(ip)-  
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)-  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)-  
1P/Pl/Pt(ip)-  
2P/Pl/Pt(ip)-  
3P/Pl/Pt(ip)-  
1P/Sg/Pt(p)woteńdźechVölkel2005#42 woteńdźech wóteńdźech
2-3P/Sg/Pt(p)woteńdźeVölkel2005#1039 wotendźe woteńdže woteńdźě woteńdze woteńdźe woteń-dźe
1P/Du/Pt(p)woteńdźechmoj #8 woteńdźechmoj
Mr/2-3P/Du/Pt(p)woteńdźeštaj #55 woteńdźěštaj woteńdźeštaj
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)woteńdźeštej #6 woteńdźeštej
1P/Pl/Pt(p)woteńdźechmy #9 woteńdźechmy
2P/Pl/Pt(p)woteńdźešće  
3P/Pl/Pt(p)woteńdźechu #114 woteńdźechu woteńdźěchu wotendźechu
VERB/Ł-Form
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Sgwotešoł #352 wotešol wotešoł wotěšoł
F/Sgwotešła #171 wotešla wotešła
N/Sgwotešło #34 wotešło
Duwotešłoj #50 wotešłoj
Mr/Plwotešli #132 wotešli
MaiFN/Plwotešli #132 wotešli
MaiFN/Plwotešłe #3 wotešłe wotešle
VERB/IMP
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
2-3P/Sgwoteńdź #17 woteńdź
1P/Duwoteńdźmoj  
Mr/2P/Duwoteńdźtaj  
MaiFN/2P/Duwoteńdźtej #2 woteńdźtej
1P/Plwoteńdźmy #2 woteńdźmy
2P/Plwoteńdźće #10 woteńdźće
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgwoteńdźeny  
F/Nom/Sgwoteńdźena  
N/Nom/Sgwoteńdźene  
MN/Gen/Sgwoteńdźeneho  
MN/Gen/Sgwoteńdźenoh  
F/Gen/Sgwoteńdźeneje  
MN/Dat/Sgwoteńdźenemu  
MN/Dat/Sgwoteńdźenom  
F/Dat/Sgwoteńdźenej  
Mra/Acc/Sgwoteńdźeneho  
Mra/Acc/Sgwoteńdźenoh  
Mi/Acc/Sgwoteńdźeny  
F/Acc/Sgwoteńdźenu  
N/Acc/Sgwoteńdźene  
MN/Ins-Loc/Sgwoteńdźenym  
F/Ins-Loc/Sgwoteńdźenej  
Mr/Nom/Duwoteńdźenaj  
MaiFN/Nom/Duwoteńdźenej  
Gen/Duwoteńdźeneju  
Dat/Duwoteńdźenymaj  
Mr/Acc/Duwoteńdźeneju  
MaiFN/Acc/Duwoteńdźenej  
Ins-Loc/Duwoteńdźenymaj  
Mr/Nom/Plwoteńdźeni  
MaiFN/Nom/Plwoteńdźene  
Gen/Plwoteńdźenych #1 woteńdźenych
Dat/Plwoteńdźenym  
Mr/Acc/Plwoteńdźenych #1 woteńdźenych
MaiFN/Acc/Plwoteńdźene  
Ins/Plwoteńdźenymi  
Loc/Plwoteńdźenych #1 woteńdźenych
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/Sgwoteńdźenje #15 woteńdźenje
Gen/Sgwoteńdźenja #27 woteńdźenja
Dat/Sgwoteńdźenju #6 woteńdźenju woteńdženju wotendźenju
Acc/Sgwoteńdźenje #15 woteńdźenje
Ins/Sgwoteńdźenjom #3 woteńdźenjom
Loc/Sgwoteńdźenju #6 woteńdźenju woteńdženju wotendźenju
Nom/Duwoteńdźeni  
Gen/Duwoteńdźenjow  
Dat/Duwoteńdźenjomaj  
Acc/Duwoteńdźeni  
Ins/Duwoteńdźenjomaj  
Loc/Duwoteńdźenjomaj  
Nom/Plwoteńdźenja #27 woteńdźenja
Gen/Plwoteńdźenjow  
Dat/Plwoteńdźenjam  
Acc/Plwoteńdźenja #27 woteńdźenja
Ins/Plwoteńdźenjemi  
Loc/Plwoteńdźenjach