zdónk słowa woteda
fleksiska rjadownja V_dac
atributy a flagi p


VERB/Inf
gram. codesłowna forma
Infwotedać
Transgr(prs)-
Transgr(pf)wotedawši
VERB/KONJ
gram. codesłowna forma
1P/Sg/Prswotedam
2P/Sg/Prswotedaš
3P/Sg/Prswoteda
1P/Du/Prswotedamoj
Mr/2-3P/Du/Prswotedataj
MaiFN/2-3P/Du/Prswotedatej
1P/Pl/Prswotedamy
2P/Pl/Prswotedaće
3P/Pl/Prswotedadźa
1P/Sg/Pt(ip)-
2-3P/Sg/Pt(ip)-
1P/Du/Pt(ip)-
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)-
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)-
1P/Pl/Pt(ip)-
2P/Pl/Pt(ip)-
3P/Pl/Pt(ip)-
1P/Sg/Pt(p)wotedach
2-3P/Sg/Pt(p)woteda
1P/Du/Pt(p)wotedachmoj
Mr/2-3P/Du/Pt(p)wotedaštaj
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)wotedaštej
1P/Pl/Pt(p)wotedachmy
2P/Pl/Pt(p)wotedašće
3P/Pl/Pt(p)wotedachu
VERB/Ł-Form
gram. codesłowna forma
M/Sgwotedał
F/Sgwotedała
N/Sgwotedało
Duwotedałoj
Mr/Plwotedali
MaiFN/Plwotedali
MaiFN/Plwotedałe
VERB/IMP
gram. codesłowna forma
2-3P/Sgwotedaj
1P/Duwotedajmoj
Mr/2P/Duwotedajtaj
MaiFN/2P/Duwotedajtej
1P/Plwotedajmy
2P/Plwotedajće
VERB/AktivPartizip
gram. codesłowna forma
AktivPartizip-
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna forma
M/Nom/Sgwotedaty
F/Nom/Sgwotedata
N/Nom/Sgwotedate
MN/Gen/Sgwotedateho
MN/Gen/Sgwotedatoh
F/Gen/Sgwotedateje
MN/Dat/Sgwotedatemu
MN/Dat/Sgwotedatom
F/Dat/Sgwotedatej
Mra/Acc/Sgwotedateho
Mra/Acc/Sgwotedatoh
Mi/Acc/Sgwotedaty
F/Acc/Sgwotedatu
N/Acc/Sgwotedate
MN/Ins-Loc/Sgwotedatym
F/Ins-Loc/Sgwotedatej
Mr/Nom/Duwotedataj
MaiFN/Nom/Duwotedatej
Gen/Duwotedateju
Dat/Duwotedatymaj
Mr/Acc/Duwotedateju
MaiFN/Acc/Duwotedatej
Ins-Loc/Duwotedatymaj
Mr/Nom/Plwotedaći
MaiFN/Nom/Plwotedate
Gen/Plwotedatych
Dat/Plwotedatym
Mr/Acc/Plwotedatych
MaiFN/Acc/Plwotedate
Ins/Plwotedatymi
Loc/Plwotedatych
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
gram. codesłowna forma
Nom/Sgwotedaće
Gen/Sgwotedaća
Dat/Sgwotedaću
Acc/Sgwotedaće
Ins/Sgwotedaćom
Loc/Sgwotedaću
Nom/Duwotedaći
Gen/Duwotedaćow
Dat/Duwotedaćomaj
Acc/Duwotedaći
Ins/Duwotedaćomaj
Loc/Duwotedaćomaj
Nom/Plwotedaća
Gen/Plwotedaćow
Dat/Plwotedaćam
Acc/Plwotedaća
Ins/Plwotedaćemi
Loc/Plwotedaćach