zakładna forma słowawotebrać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwotebrać
transgresiw (pf)wotebrawši


prezpret (p)
Singular1. wos.wotebjeruwotebrach
2. wos.wotebjerješwotebra
3. wos.wotebjerjewotebra

prezpret (p)
Dual1. wos. wotebjerjemojwotebrachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wotebjerjetajwotebraštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wotebjerjetejwotebraštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wotebjerjemywotebrachmy
2. wos.wotebjerjećewotebrašće
3. wos.wotebjeruwotebrachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwotebrałwotebraławotebrało
Plwotebraliwotebrali
wotebrałe
Duwotebrałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wotebjermojwotebjermy
2. wos.wotebjerwotebjertajwotebjertejwotebjerće
3. wos.


SgDuPl
Nomwotebranjewotebraniwotebranja
Genwotebranjawotebranjowwotebranjow
Datwotebranjuwotebranjomajwotebranjam
Accwotebranjewotebraniwotebranja
Instr (z/ze)wotebranjomwotebranjomajwotebranjemi
Loc (wo)wotebranjuwotebranjomajwotebranjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwotebranywotebranawotebrane
Genwotebraneho
wotebranoh2
wotebranejewotebraneho
wotebranoh2
Datwotebranemu
wotebranom2
wotebranejwotebranemu
wotebranom2
Accwotebraneho
wotebranoh2
wotebranywotebranuwotebrane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotebranymwotebranejwotebranym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwotebranajwotebranej
Genwotebraneju
Datwotebranymaj
Accwotebranejuwotebranej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wotebranymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwotebraniwotebrane
Genwotebranych
Datwotebranym
Accwotebranychwotebrane
Instr (z/ze)wotebranymi
Loc (wo)wotebranych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje