zakładna forma słowawobmasować
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwobmasować
transgresiw (prez)wobmasujo
wobmasujcy


prezpret (ip)
Singular1. wos.wobmasujuwobmasowach
2. wos.wobmasuješwobmasowaše
3. wos.wobmasujewobmasowaše

prezpret (ip)
Dual1. wos. wobmasujemojwobmasowachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wobmasujetajwobmasowaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wobmasujetejwobmasowaštej

prezpret (ip)
Plural1. wos.wobmasujemywobmasowachmy
2. wos.wobmasujećewobmasowašće
3. wos.wobmasujawobmasowachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwobmasowałwobmasowaławobmasowało
Plwobmasowaliwobmasowali
wobmasowałe
Duwobmasowałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wobmasujmojwobmasujmy
2. wos.wobmasujwobmasujtajwobmasujtejwobmasujće
3. wos.


SgDuPl
Nomwobmasowanjewobmasowaniwobmasowanja
Genwobmasowanjawobmasowanjowwobmasowanjow
Datwobmasowanjuwobmasowanjomajwobmasowanjam
Accwobmasowanjewobmasowaniwobmasowanja
Instr (z/ze)wobmasowanjomwobmasowanjomajwobmasowanjemi
Loc (wo)wobmasowanjuwobmasowanjomajwobmasowanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwobmasowacywobmasowacawobmasowace
Genwobmasowaceho
wobmasowacoh2
wobmasowacejewobmasowaceho
wobmasowacoh2
Datwobmasowacemu
wobmasowacom2
wobmasowacejwobmasowacemu
wobmasowacom2
Accwobmasowaceho
wobmasowacoh2
wobmasowacywobmasowacuwobmasowace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobmasowacymwobmasowacejwobmasowacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwobmasowacajwobmasowacej
Genwobmasowaceju
Datwobmasowacymaj
Accwobmasowacejuwobmasowacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobmasowacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwobmasowacywobmasowace
Genwobmasowacych
Datwobmasowacym
Accwobmasowacychwobmasowace
Instr (z/ze)wobmasowacymi
Loc (wo)wobmasowacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwobmasowanywobmasowanawobmasowane
Genwobmasowaneho
wobmasowanoh2
wobmasowanejewobmasowaneho
wobmasowanoh2
Datwobmasowanemu
wobmasowanom2
wobmasowanejwobmasowanemu
wobmasowanom2
Accwobmasowaneho
wobmasowanoh2
wobmasowanywobmasowanuwobmasowane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobmasowanymwobmasowanejwobmasowanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwobmasowanajwobmasowanej
Genwobmasowaneju
Datwobmasowanymaj
Accwobmasowanejuwobmasowanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobmasowanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwobmasowaniwobmasowane
Genwobmasowanych
Datwobmasowanym
Accwobmasowanychwobmasowane
Instr (z/ze)wobmasowanymi
Loc (wo)wobmasowanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje