zakładna forma słowašerić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwšerić
transgresiw (prez)šerjo
šericy


prezpret (ip)
Singular1. wos.šerjušerjach
2. wos.šeriššerješe
3. wos.šerišerješe

prezpret (ip)
Dual1. wos. šerimojšerjachmoj
2.-3. wos.m
Rat
šeritajšerještaj
m   f   n
Anim, Inanim.
šeritejšerještej

prezpret (ip)
Plural1. wos.šerimyšerjachmy
2. wos.šerićešerješće
3. wos.šerjašerjachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgšeriłšeriłašeriło
Plšerilišerili
šeriłe
Dušeriłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.šermojšermy
2. wos.šeršertajšertejšerće
3. wos.


SgDuPl
Nomšerjenješerjenišerjenja
Genšerjenjašerjenjowšerjenjow
Datšerjenjušerjenjomajšerjenjam
Accšerjenješerjenišerjenja
Instr (z/ze)šerjenjomšerjenjomajšerjenjemi
Loc (wo)šerjenjušerjenjomajšerjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomšerjacyšerjacašerjace
Genšerjaceho
šerjacoh2
šerjaceješerjaceho
šerjacoh2
Datšerjacemu
šerjacom2
šerjacejšerjacemu
šerjacom2
Accšerjaceho
šerjacoh2
šerjacyšerjacušerjace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
šerjacymšerjacejšerjacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomšerjacajšerjacej
Genšerjaceju
Datšerjacymaj
Accšerjacejušerjacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
šerjacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomšerjacyšerjace
Genšerjacych
Datšerjacym
Accšerjacychšerjace
Instr (z/ze)šerjacymi
Loc (wo)šerjacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomšerjenyšerjenašerjene
Genšerjeneho
šerjenoh2
šerjeneješerjeneho
šerjenoh2
Datšerjenemu
šerjenom2
šerjenejšerjenemu
šerjenom2
Accšerjeneho
šerjenoh2
šerjenyšerjenušerjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
šerjenymšerjenejšerjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomšerjenajšerjenej
Genšerjeneju
Datšerjenymaj
Accšerjenejušerjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
šerjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomšerjenišerjene
Genšerjenych
Datšerjenym
Accšerjenychšerjene
Instr (z/ze)šerjenymi
Loc (wo)šerjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje