zakładna forma słowarydłoračk

SgDuPl
Nomrydłoračkrydłoračkajrydłorački
Genrydłoračkarydłoračkowrydłoračkow
Datrydłoračkejrydłoračkomajrydłoračkam
Accrydłoračkarydłoračkajrydłorački
Instr (z/ze)rydłoračkomrydłoračkomajrydłoračkami
Loc (wo)rydłoračkurydłoračkomajrydłoračkach
Vocrydłoračko11
1 wokatiw runa so nominatiwej