zakładna forma słowarozšeršenić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 afiksy infinitiwrozšeršenić
transgresiw (pf)rozšeršeniwši


prezpret (p)
Singular1. wos.rozšeršenjurozšeršenich
2. wos.rozšeršenišrozšeršeni
3. wos.rozšeršenirozšeršeni

prezpret (p)
Dual1. wos. rozšeršenimojrozšeršenichmoj
2.-3. wos.m
Rat
rozšeršenitajrozšeršeništaj
m   f   n
Anim, Inanim.
rozšeršenitejrozšeršeništej

prezpret (p)
Plural1. wos.rozšeršenimyrozšeršenichmy
2. wos.rozšeršenićerozšeršenišće
3. wos.rozšeršenjarozšeršenichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgrozšeršeniłrozšeršeniłarozšeršeniło
Plrozšeršenilirozšeršenili
rozšeršeniłe
Durozšeršeniłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.rozšeršeńmojrozšeršeńmy
2. wos.rozšeršeńrozšeršeńtajrozšeršeńtejrozšeršeńće
3. wos.


SgDuPl
Nomrozšeršenjenjerozšeršenjenirozšeršenjenja
Genrozšeršenjenjarozšeršenjenjowrozšeršenjenjow
Datrozšeršenjenjurozšeršenjenjomajrozšeršenjenjam
Accrozšeršenjenjerozšeršenjenirozšeršenjenja
Instr (z/ze)rozšeršenjenjomrozšeršenjenjomajrozšeršenjenjemi
Loc (wo)rozšeršenjenjurozšeršenjenjomajrozšeršenjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomrozšeršenjenyrozšeršenjenarozšeršenjene
Genrozšeršenjeneho
rozšeršenjenoh2
rozšeršenjenejerozšeršenjeneho
rozšeršenjenoh2
Datrozšeršenjenemu
rozšeršenjenom2
rozšeršenjenejrozšeršenjenemu
rozšeršenjenom2
Accrozšeršenjeneho
rozšeršenjenoh2
rozšeršenjenyrozšeršenjenurozšeršenjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
rozšeršenjenymrozšeršenjenejrozšeršenjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomrozšeršenjenajrozšeršenjenej
Genrozšeršenjeneju
Datrozšeršenjenymaj
Accrozšeršenjenejurozšeršenjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
rozšeršenjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomrozšeršenjenirozšeršenjene
Genrozšeršenjenych
Datrozšeršenjenym
Accrozšeršenjenychrozšeršenjene
Instr (z/ze)rozšeršenjenymi
Loc (wo)rozšeršenjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje