zakładna forma słowapřinošować
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwpřinošować
transgresiw (prez)přinošujo
přinošujcy


prezpret (ip)
Singular1. wos.přinošujupřinošowach
2. wos.přinošuješpřinošowaše
3. wos.přinošujepřinošowaše

prezpret (ip)
Dual1. wos. přinošujemojpřinošowachmoj
2.-3. wos.m
Rat
přinošujetajpřinošowaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
přinošujetejpřinošowaštej

prezpret (ip)
Plural1. wos.přinošujemypřinošowachmy
2. wos.přinošujećepřinošowašće
3. wos.přinošujapřinošowachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgpřinošowałpřinošowałapřinošowało
Plpřinošowalipřinošowali
přinošowałe
Dupřinošowałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.přinošujmojpřinošujmy
2. wos.přinošujpřinošujtajpřinošujtejpřinošujće
3. wos.


SgDuPl
Nompřinošowanjepřinošowanipřinošowanja
Genpřinošowanjapřinošowanjowpřinošowanjow
Datpřinošowanjupřinošowanjomajpřinošowanjam
Accpřinošowanjepřinošowanipřinošowanja
Instr (z/ze)přinošowanjompřinošowanjomajpřinošowanjemi
Loc (wo)přinošowanjupřinošowanjomajpřinošowanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřinošowacypřinošowacapřinošowace
Genpřinošowaceho
přinošowacoh2
přinošowacejepřinošowaceho
přinošowacoh2
Datpřinošowacemu
přinošowacom2
přinošowacejpřinošowacemu
přinošowacom2
Accpřinošowaceho
přinošowacoh2
přinošowacypřinošowacupřinošowace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přinošowacympřinošowacejpřinošowacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřinošowacajpřinošowacej
Genpřinošowaceju
Datpřinošowacymaj
Accpřinošowacejupřinošowacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přinošowacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřinošowacypřinošowace
Genpřinošowacych
Datpřinošowacym
Accpřinošowacychpřinošowace
Instr (z/ze)přinošowacymi
Loc (wo)přinošowacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřinošowanypřinošowanapřinošowane
Genpřinošowaneho
přinošowanoh2
přinošowanejepřinošowaneho
přinošowanoh2
Datpřinošowanemu
přinošowanom2
přinošowanejpřinošowanemu
přinošowanom2
Accpřinošowaneho
přinošowanoh2
přinošowanypřinošowanupřinošowane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přinošowanympřinošowanejpřinošowanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřinošowanajpřinošowanej
Genpřinošowaneju
Datpřinošowanymaj
Accpřinošowanejupřinošowanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přinošowanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřinošowanipřinošowane
Genpřinošowanych
Datpřinošowanym
Accpřinošowanychpřinošowane
Instr (z/ze)přinošowanymi
Loc (wo)přinošowanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje