zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgpřinoškVölkel2005#1533 přinošk prinosk prinošk přinosk
Gen/SgpřinoškaVölkel2005#357 přino-ška přinoška
Dat/Sgpřinoškej #75 přinoškej
Acc/Sgpřinošk #1533 přinošk prinosk prinošk přinosk
Ins/Sgpřinoškom #142 přino-škom přinoškom
Loc/Sgpřinošku #492 prinošku přinóšku přinošku
Voc/Sgpřinoško  
Nom/Dupřinoškaj #71 přinoškaj
Gen/Dupřinoškow #623 přinoskow přino-škow přinoškow prinoškow
Dat/Dupřinoškomaj #28 přinoškomaj
Acc/Dupřinoškaj #71 přinoškaj
Ins/Dupřinoškomaj #28 přinoškomaj
Loc/Dupřinoškomaj #28 přinoškomaj
Voc/Du-  
Nom/Plpřinoški #1165 prinoški přinoški přino-ški přinoski
Gen/Plpřinoškow #623 přinoskow přino-škow přinoškow prinoškow
Dat/Plpřinoškam #24 přinoškam
Acc/Plpřinoški #1165 prinoški přinoški přino-ški přinoski
Ins/Plpřinoškami #299 přino-škami prinoškami přinoškami
Loc/Plpřinoškach #150 přinoškach
Voc/Pl-