zakładna forma słowapřinawučić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwpřinawučić
transgresiw (pf)přinawučiwši


prezpret (p)
Singular1. wos.přinawučupřinawučich
2. wos.přinawučišpřinawuči
3. wos.přinawučipřinawuči

prezpret (p)
Dual1. wos. přinawučimojpřinawučichmoj
2.-3. wos.m
Rat
přinawučitajpřinawučištaj
m   f   n
Anim, Inanim.
přinawučitejpřinawučištej

prezpret (p)
Plural1. wos.přinawučimypřinawučichmy
2. wos.přinawučićepřinawučišće
3. wos.přinawučapřinawučichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgpřinawučiłpřinawučiłapřinawučiło
Plpřinawučilipřinawučili
přinawučiłe
Dupřinawučiłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.přinawučmojpřinawučmy
2. wos.přinawučpřinawučtajpřinawučtejpřinawučće
3. wos.


SgDuPl
Nompřinawučenjepřinawučenipřinawučenja
Genpřinawučenjapřinawučenjowpřinawučenjow
Datpřinawučenjupřinawučenjomajpřinawučenjam
Accpřinawučenjepřinawučenipřinawučenja
Instr (z/ze)přinawučenjompřinawučenjomajpřinawučenjemi
Loc (wo)přinawučenjupřinawučenjomajpřinawučenjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřinawučenypřinawučenapřinawučene
Genpřinawučeneho
přinawučenoh
přinawučenejepřinawučeneho
přinawučenoh
Datpřinawučenemu
přinawučenom
přinawučenejpřinawučenemu
přinawučenom
Accpřinawučeneho
přinawučenoh
přinawučenypřinawučenupřinawučene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přinawučenympřinawučenejpřinawučenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřinawučenajpřinawučenej
Genpřinawučeneju
Datpřinawučenymaj
Accpřinawučenejupřinawučenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přinawučenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřinawučenipřinawučene
Genpřinawučenych
Datpřinawučenym
Accpřinawučenychpřinawučene
Instr (z/ze)přinawučenymi
Loc (wo)přinawučenych
1 wokatiw runa so nominatiwej