zdónk słowa prawd
fleksiska rjadownja Sfh
atributy a flagi GenSg_y,NomSg_a


SUBST/DEKL
gram. codesłowna forma
Nom/Sgprawda
Gen/Sgprawdy
Dat/Sgprawdźe
Acc/Sgprawdu
Ins/Sgprawdu
Loc/Sgprawdźe
Voc/Sg-
Nom/Duprawdźe
Gen/Duprawdow
Dat/Duprawdomaj
Acc/Duprawdźe
Ins/Duprawdomaj
Loc/Duprawdomaj
Voc/Du-
Nom/Plprawdy
Gen/Plprawdow
Dat/Plprawdam
Acc/Plprawdy
Ins/Plprawdami
Loc/Plprawdach
Voc/Pl-