zakładna forma słowaporjedźić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwporjedźić
transgresiw (pf)porjedźiwši


prezpret (p)
Singular1. wos.porjedźuporjedźich
2. wos.porjedźišporjedźi
3. wos.porjedźiporjedźi

prezpret (p)
Dual1. wos. porjedźimojporjedźichmoj
2.-3. wos.m
Rat
porjedźitajporjedźištaj
m   f   n
Anim, Inanim.
porjedźitejporjedźištej

prezpret (p)
Plural1. wos.porjedźimyporjedźichmy
2. wos.porjedźićeporjedźišće
3. wos.porjedźaporjedźichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgporjedźiłporjedźiłaporjedźiło
Plporjedźiliporjedźili
porjedźiłe
Duporjedźiłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.porjedźmojporjedźmy
2. wos.porjedźporjedźtajporjedźtejporjedźće
3. wos.


SgDuPl
Nomporjedźenjeporjedźeniporjedźenja
Genporjedźenjaporjedźenjowporjedźenjow
Datporjedźenjuporjedźenjomajporjedźenjam
Accporjedźenjeporjedźeniporjedźenja
Instr (z/ze)porjedźenjomporjedźenjomajporjedźenjemi
Loc (wo)porjedźenjuporjedźenjomajporjedźenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomporjedźenyporjedźenaporjedźene
Genporjedźeneho
porjedźenoh2
porjedźenejeporjedźeneho
porjedźenoh2
Datporjedźenemu
porjedźenom2
porjedźenejporjedźenemu
porjedźenom2
Accporjedźeneho
porjedźenoh2
porjedźenyporjedźenuporjedźene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
porjedźenymporjedźenejporjedźenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomporjedźenajporjedźenej
Genporjedźeneju
Datporjedźenymaj
Accporjedźenejuporjedźenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
porjedźenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomporjedźeniporjedźene
Genporjedźenych
Datporjedźenym
Accporjedźenychporjedźene
Instr (z/ze)porjedźenymi
Loc (wo)porjedźenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje