zakładna forma słowapalencar

SgDuPl
Nompalencarpalencarjejpalencarjo
Genpalencarjapalencarjowpalencarjow
palencari
Datpalencarjejpalencarjomajpalencarjam
Accpalencarjapalencarjowpalencarjow
palencari
Instr (z/ze)palencarjompalencarjomajpalencarjemi
Loc (wo)palencarjupalencarjomajpalencarjach
Vocpalencarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej