zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentenjewobhladniwo-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/SgnjewobhladniwyVölkel2005#13 njewobhladniwy
F/Nom/Sgnjewobhladniwa #2 njewobhladniwa
N/Nom/Sgnjewobhladniwe #2 njewobhladniwe
MN/Gen/Sgnjewobhladniweho #1 njewobhladniweho
MN/Gen/Sgnjewobhladniwoh  
F/Gen/Sgnjewobhladniweje  
MN/Dat/Sgnjewobhladniwemu  
MN/Dat/Sgnjewobhladniwom  
F/Dat/Sgnjewobhladniwej  
Mra/Acc/Sgnjewobhladniweho #1 njewobhladniweho
Mra/Acc/Sgnjewobhladniwoh  
Mi/Acc/Sgnjewobhladniwy #13 njewobhladniwy
F/Acc/Sgnjewobhladniwu #3 njewobhladniwu
N/Acc/Sgnjewobhladniwe #2 njewobhladniwe
MN/Ins-Loc/Sgnjewobhladniwym  
F/Ins-Loc/Sgnjewobhladniwej  
Mr/Nom/Dunjewobhladniwaj  
MaiFN/Nom/Dunjewobhladniwej  
Gen/Dunjewobhladniweju  
Dat/Dunjewobhladniwymaj  
Mr/Acc/Dunjewobhladniweju  
MaiFN/Acc/Dunjewobhladniwej  
Ins-Loc/Dunjewobhladniwymaj  
Mr/Nom/Plnjewobhladniwi  
MaiFN/Nom/Plnjewobhladniwe #2 njewobhladniwe
Gen/Plnjewobhladniwych #2 njewobhladniwych
Dat/Plnjewobhladniwym  
Mr/Acc/Plnjewobhladniwych #2 njewobhladniwych
MaiFN/Acc/Plnjewobhladniwe #2 njewobhladniwe
Ins/Plnjewobhladniwymi  
Loc/Plnjewobhladniwych #2 njewobhladniwych
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Posnjewobhladniwje #1 njewobhladniwje
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Komp]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgnjewobhladniwiši  
F/Nom/Sgnjewobhladniwiša  
N/Nom/Sgnjewobhladniwiše  
MN/Gen/Sgnjewobhladniwišeho  
MN/Gen/Sgnjewobhladniwišoh  
F/Gen/Sgnjewobhladniwišeje  
MN/Dat/Sgnjewobhladniwišemu  
MN/Dat/Sgnjewobhladniwišom  
F/Dat/Sgnjewobhladniwišej  
Mra/Acc/Sgnjewobhladniwišeho  
Mra/Acc/Sgnjewobhladniwišoh  
Mi/Acc/Sgnjewobhladniwiši  
F/Acc/Sgnjewobhladniwišu  
N/Acc/Sgnjewobhladniwiše  
MN/Ins-Loc/Sgnjewobhladniwišim  
F/Ins-Loc/Sgnjewobhladniwišej  
Nom/Dunjewobhladniwišej  
Gen/Dunjewobhladniwišeju  
Dat/Dunjewobhladniwišimaj  
Mr/Acc/Dunjewobhladniwišeju  
MaiFN/Acc/Dunjewobhladniwišej  
Ins-Loc/Dunjewobhladniwišimaj  
Mr/Nom/Plnjewobhladniwiši  
MaiFN/Nom/Plnjewobhladniwiše  
Gen/Plnjewobhladniwišich  
Dat/Plnjewobhladniwišim  
Mr/Acc/Plnjewobhladniwišich  
MaiFN/Acc/Plnjewobhladniwiše  
Ins/Plnjewobhladniwišimi  
Loc/Plnjewobhladniwišich  
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Komp]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Kompnjewobhladniwišo  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Sup]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgnajnjewobhladniwiši  
F/Nom/Sgnajnjewobhladniwiša  
N/Nom/Sgnajnjewobhladniwiše  
MN/Gen/Sgnajnjewobhladniwišeho  
MN/Gen/Sgnajnjewobhladniwišoh  
F/Gen/Sgnajnjewobhladniwišeje  
MN/Dat/Sgnajnjewobhladniwišemu  
MN/Dat/Sgnajnjewobhladniwišom  
F/Dat/Sgnajnjewobhladniwišej  
Mra/Acc/Sgnajnjewobhladniwišeho  
Mra/Acc/Sgnajnjewobhladniwišoh  
Mi/Acc/Sgnajnjewobhladniwiši  
F/Acc/Sgnajnjewobhladniwišu  
N/Acc/Sgnajnjewobhladniwiše  
MN/Ins-Loc/Sgnajnjewobhladniwišim  
F/Ins-Loc/Sgnajnjewobhladniwišej  
Nom/Dunajnjewobhladniwišej  
Gen/Dunajnjewobhladniwišeju  
Dat/Dunajnjewobhladniwišimaj  
Mr/Acc/Dunajnjewobhladniwišeju  
MaiFN/Acc/Dunajnjewobhladniwišej  
Ins-Loc/Dunajnjewobhladniwišimaj  
Mr/Nom/Plnajnjewobhladniwiši  
MaiFN/Nom/Plnajnjewobhladniwiše  
Gen/Plnajnjewobhladniwišich  
Dat/Plnajnjewobhladniwišim  
Mr/Acc/Plnajnjewobhladniwišich  
MaiFN/Acc/Plnajnjewobhladniwiše  
Ins/Plnajnjewobhladniwišimi  
Loc/Plnajnjewobhladniwišich  
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Sup]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Supnajnjewobhladniwišo  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Abs]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgnanajnjewobhladniwiši  
F/Nom/Sgnanajnjewobhladniwiša  
N/Nom/Sgnanajnjewobhladniwiše  
MN/Gen/Sgnanajnjewobhladniwišeho  
MN/Gen/Sgnanajnjewobhladniwišoh  
F/Gen/Sgnanajnjewobhladniwišeje  
MN/Dat/Sgnanajnjewobhladniwišemu  
MN/Dat/Sgnanajnjewobhladniwišom  
F/Dat/Sgnanajnjewobhladniwišej  
Mra/Acc/Sgnanajnjewobhladniwišeho  
Mra/Acc/Sgnanajnjewobhladniwišoh  
Mi/Acc/Sgnanajnjewobhladniwiši  
F/Acc/Sgnanajnjewobhladniwišu  
N/Acc/Sgnanajnjewobhladniwiše  
MN/Ins-Loc/Sgnanajnjewobhladniwišim  
F/Ins-Loc/Sgnanajnjewobhladniwišej  
Nom/Dunanajnjewobhladniwišej  
Gen/Dunanajnjewobhladniwišeju  
Dat/Dunanajnjewobhladniwišimaj  
Mr/Acc/Dunanajnjewobhladniwišeju  
MaiFN/Acc/Dunanajnjewobhladniwišej  
Ins-Loc/Dunanajnjewobhladniwišimaj  
Mr/Nom/Plnanajnjewobhladniwiši  
MaiFN/Nom/Plnanajnjewobhladniwiše  
Gen/Plnanajnjewobhladniwišich  
Dat/Plnanajnjewobhladniwišim  
Mr/Acc/Plnanajnjewobhladniwišich  
MaiFN/Acc/Plnanajnjewobhladniwiše  
Ins/Plnanajnjewobhladniwišimi  
Loc/Plnanajnjewobhladniwišich  
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Abs]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Absnanajnjewobhladniwišo  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Exz]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgpřenjewobhladniwy  
F/Nom/Sgpřenjewobhladniwa  
N/Nom/Sgpřenjewobhladniwe  
MN/Gen/Sgpřenjewobhladniweho  
MN/Gen/Sgpřenjewobhladniwoh  
F/Gen/Sgpřenjewobhladniweje  
MN/Dat/Sgpřenjewobhladniwemu  
MN/Dat/Sgpřenjewobhladniwom  
F/Dat/Sgpřenjewobhladniwej  
Mra/Acc/Sgpřenjewobhladniweho  
Mra/Acc/Sgpřenjewobhladniwoh  
Mi/Acc/Sgpřenjewobhladniwy  
F/Acc/Sgpřenjewobhladniwu  
N/Acc/Sgpřenjewobhladniwe  
MN/Ins-Loc/Sgpřenjewobhladniwym  
F/Ins-Loc/Sgpřenjewobhladniwej  
Mr/Nom/Dupřenjewobhladniwaj  
MaiFN/Nom/Dupřenjewobhladniwej  
Gen/Dupřenjewobhladniweju  
Dat/Dupřenjewobhladniwymaj  
Mr/Acc/Dupřenjewobhladniweju  
MaiFN/Acc/Dupřenjewobhladniwej  
Ins-Loc/Dupřenjewobhladniwymaj  
Mr/Nom/Plpřenjewobhladniwi  
MaiFN/Nom/Plpřenjewobhladniwe  
Gen/Plpřenjewobhladniwych  
Dat/Plpřenjewobhladniwym  
Mr/Acc/Plpřenjewobhladniwych  
MaiFN/Acc/Plpřenjewobhladniwe  
Ins/Plpřenjewobhladniwymi  
Loc/Plpřenjewobhladniwych  
AD/Gradation:ADV_GRAD/Adv/[Exz]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Exzpřenjewobhladniwje