zakładna forma słowamasańca
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki SgDuPl
Nommasańcamasańcymasańcy
Genmasańcymasańcowmasańcow
Datmasańcymasańcomajmasańcam
Accmasańcumasańcymasańcy
Instr (z/ze)masańcumasańcomajmasańcami
Loc (wo)masańcymasańcomajmasańcach
1 wokatiw runa so nominatiwej