zakładna forma słowamasakrować
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwmasakrować
transgresiw (prez)masakrujo
masakrujcy


prezpret (ip)
Singular1. wos.masakrujumasakrowach
2. wos.masakruješmasakrowaše
3. wos.masakrujemasakrowaše

prezpret (ip)
Dual1. wos. masakrujemojmasakrowachmoj
2.-3. wos.m
Rat
masakrujetajmasakrowaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
masakrujetejmasakrowaštej

prezpret (ip)
Plural1. wos.masakrujemymasakrowachmy
2. wos.masakrujećemasakrowašće
3. wos.masakrujamasakrowachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgmasakrowałmasakrowałamasakrowało
Plmasakrowalimasakrowali
masakrowałe
Dumasakrowałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.masakrujmojmasakrujmy
2. wos.masakrujmasakrujtajmasakrujtejmasakrujće
3. wos.


SgDuPl
Nommasakrowanjemasakrowanimasakrowanja
Genmasakrowanjamasakrowanjowmasakrowanjow
Datmasakrowanjumasakrowanjomajmasakrowanjam
Accmasakrowanjemasakrowanimasakrowanja
Instr (z/ze)masakrowanjommasakrowanjomajmasakrowanjemi
Loc (wo)masakrowanjumasakrowanjomajmasakrowanjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNommasakrowacymasakrowacamasakrowace
Genmasakrowaceho
masakrowacoh
masakrowacejemasakrowaceho
masakrowacoh
Datmasakrowacemu
masakrowacom
masakrowacejmasakrowacemu
masakrowacom
Accmasakrowaceho
masakrowacoh
masakrowacymasakrowacumasakrowace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
masakrowacymmasakrowacejmasakrowacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNommasakrowacajmasakrowacej
Genmasakrowaceju
Datmasakrowacymaj
Accmasakrowacejumasakrowacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
masakrowacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNommasakrowacymasakrowace
Genmasakrowacych
Datmasakrowacym
Accmasakrowacychmasakrowace
Instr (z/ze)masakrowacymi
Loc (wo)masakrowacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNommasakrowanymasakrowanamasakrowane
Genmasakrowaneho
masakrowanoh
masakrowanejemasakrowaneho
masakrowanoh
Datmasakrowanemu
masakrowanom
masakrowanejmasakrowanemu
masakrowanom
Accmasakrowaneho
masakrowanoh
masakrowanymasakrowanumasakrowane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
masakrowanymmasakrowanejmasakrowanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNommasakrowanajmasakrowanej
Genmasakrowaneju
Datmasakrowanymaj
Accmasakrowanejumasakrowanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
masakrowanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNommasakrowanimasakrowane
Genmasakrowanych
Datmasakrowanym
Accmasakrowanychmasakrowane
Instr (z/ze)masakrowanymi
Loc (wo)masakrowanych
1 wokatiw runa so nominatiwej