zakładna forma słowalapidarnosć

SgDuPl
Nomlapidarnosćlapidarnosćilapidarnosće
Genlapidarnosćelapidarnosćowlapidarnosćow
Datlapidarnosćilapidarnosćomajlapidarnosćam
Acclapidarnosćlapidarnosćilapidarnosće
Instr (z/ze)lapidarnosćulapidarnosćomajlapidarnosćemi
Loc (wo)lapidarnosćilapidarnosćomajlapidarnosćach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej