zakładna forma słowaKorčma, korčma

SgDuPl
Nomkorčmakorčmjekorčmy
Genkorčmykorčmowkorčmow
Datkorčmjekorčmomajkorčmam
Acckorčmukorčmjekorčmy
Instr (z/ze)korčmukorčmomajkorčmami
Loc (wo)korčmjekorčmomajkorčmach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej