zakładna forma słowakeheler

SgDuPl
Nomkehelerkehelerjejkehelerjo
Genkehelerjakehelerjowkehelerjow
keheleri
Datkehelerjejkehelerjomajkehelerjam
Acckehelerjakehelerjowkehelerjow
keheleri
Instr (z/ze)kehelerjomkehelerjomajkehelerjemi
Loc (wo)kehelerjukehelerjomajkehelerjach
Vockehelerjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej