zakładna forma słowakachličkar

SgDuPl
Nomkachličkarkachličkarjejkachličkarjo
Genkachličkarjakachličkarjowkachličkarjow
kachličkari
Datkachličkarjejkachličkarjomajkachličkarjam
Acckachličkarjakachličkarjowkachličkarjow
kachličkari
Instr (z/ze)kachličkarjomkachličkarjomajkachličkarjemi
Loc (wo)kachličkarjukachličkarjomajkachličkarjach
Vockachličkarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej