zakładna forma słowahońtwa

SgDuPl
Nomhońtwahońtwjehońtwy
Genhońtwyhońtwowhońtwow
Dathońtwjehońtwomajhońtwam
Acchońtwuhońtwjehońtwy
Instr (z/ze)hońtwuhońtwomajhońtwami
Loc (wo)hońtwjehońtwomajhońtwach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej