zakładna forma słowahonjer

SgDuPl
Nomhonjerhonjerjejhonjerjo
Genhonjerjahonjerjowhonjerjow
honjeri
Dathonjerjejhonjerjomajhonjerjam
Acchonjerjahonjerjowhonjerjow
honjeri
Instr (z/ze)honjerjomhonjerjomajhonjerjemi
Loc (wo)honjerjuhonjerjomajhonjerjach
Vochonjerjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej