zakładna forma słowahonjak

SgDuPl
Nomhonjakhonjakajhonjaki
Genhonjakahonjakowhonjakow
Dathonjakejhonjakomajhonjakam
Acchonjakhonjakajhonjaki
Instr (z/ze)honjakomhonjakomajhonjakami
Loc (wo)honjakuhonjakomajhonjakach
Vochonjako11
1 wokatiw runa so nominatiwej