zakładna forma słowaGanges

SgDuPl
NomGangesGangesajGangesy
GenGangesaGangesowGangesow
DatGangesejGangesomajGangesam
AccGangesGangesajGangesy
Instr (z/ze)GangesomGangesomajGangesami
Loc (wo)GangesuGangesomajGangesach
VocGangeso11
1 wokatiw runa so nominatiwej