zakładna forma słowaewangelium

SgDuPl
Nomewangeliumewangeliumajewangeliumy
Genewangeliumaewangeliumowewangeliumow
Datewangeliumejewangeliumomajewangeliumam
Accewangeliumewangeliumajewangeliumy
Instr (z/ze)ewangeliumomewangeliumomajewangeliumami
Loc (wo)ewangeliumjeewangeliumomajewangeliumach
Vocewangeliumo
ewangeliumje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej