zakładna forma słowadosłužić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 afiksy infinitiwdosłužić
transgresiw (pf)dosłužiwši


prezpret (p)
Singular1. wos.dosłužudosłužich
2. wos.dosłužišdosłuži
3. wos.dosłužidosłuži

prezpret (p)
Dual1. wos. dosłužimojdosłužichmoj
2.-3. wos.m
Rat
dosłužitajdosłužištaj
m   f   n
Anim, Inanim.
dosłužitejdosłužištej

prezpret (p)
Plural1. wos.dosłužimydosłužichmy
2. wos.dosłužićedosłužišće
3. wos.dosłužadosłužichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgdosłužiłdosłužiładosłužiło
Pldosłužilidosłužili
dosłužiłe
Dudosłužiłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.dosłužmojdosłužmy
2. wos.dosłuždosłužtajdosłužtejdosłužće
3. wos.


SgDuPl
Nomdosłuženjedosłuženidosłuženja
Gendosłuženjadosłuženjowdosłuženjow
Datdosłuženjudosłuženjomajdosłuženjam
Accdosłuženjedosłuženidosłuženja
Instr (z/ze)dosłuženjomdosłuženjomajdosłuženjemi
Loc (wo)dosłuženjudosłuženjomajdosłuženjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomdosłuženydosłuženadosłužene
Gendosłuženeho
dosłuženoh2
dosłuženejedosłuženeho
dosłuženoh2
Datdosłuženemu
dosłuženom2
dosłuženejdosłuženemu
dosłuženom2
Accdosłuženeho
dosłuženoh2
dosłuženydosłuženudosłužene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dosłuženymdosłuženejdosłuženym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomdosłuženajdosłuženej
Gendosłuženeju
Datdosłuženymaj
Accdosłuženejudosłuženej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dosłuženymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomdosłuženidosłužene
Gendosłuženych
Datdosłuženym
Accdosłuženychdosłužene
Instr (z/ze)dosłuženymi
Loc (wo)dosłuženych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje