zakładna forma słowadohrabać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwdohrabać
transgresiw (pf)dohrabawši


prezpret (p)
Singular1. wos.dohrabamdohrabach
2. wos.dohrabašdohraba
3. wos.dohrabadohraba

prezpret (p)
Dual1. wos. dohrabamojdohrabachmoj
2.-3. wos.m
Rat
dohrabatajdohrabaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
dohrabatejdohrabaštej

prezpret (p)
Plural1. wos.dohrabamydohrabachmy
2. wos.dohrabaćedohrabašće
3. wos.dohrabaja
dohrabaju
dohrabachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgdohrabałdohrabaładohrabało
Pldohrabalidohrabali
dohrabałe
Dudohrabałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.dohrabajmojdohrabajmy
2. wos.dohrabajdohrabajtajdohrabajtejdohrabajće
3. wos.


SgDuPl
Nomdohrabanjedohrabanidohrabanja
Gendohrabanjadohrabanjowdohrabanjow
Datdohrabanjudohrabanjomajdohrabanjam
Accdohrabanjedohrabanidohrabanja
Instr (z/ze)dohrabanjomdohrabanjomajdohrabanjemi
Loc (wo)dohrabanjudohrabanjomajdohrabanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomdohrabanydohrabanadohrabane
Gendohrabaneho
dohrabanoh2
dohrabanejedohrabaneho
dohrabanoh2
Datdohrabanemu
dohrabanom2
dohrabanejdohrabanemu
dohrabanom2
Accdohrabaneho
dohrabanoh2
dohrabanydohrabanudohrabane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dohrabanymdohrabanejdohrabanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomdohrabanajdohrabanej
Gendohrabaneju
Datdohrabanymaj
Accdohrabanejudohrabanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dohrabanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomdohrabanidohrabane
Gendohrabanych
Datdohrabanym
Accdohrabanychdohrabane
Instr (z/ze)dohrabanymi
Loc (wo)dohrabanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje