zakładna forma słowadodawar

SgDuPl
Nomdodawardodawarjejdodawarjo
Gendodawarjadodawarjowdodawarjow
dodawari
Datdodawarjejdodawarjomajdodawarjam
Accdodawarjadodawarjowdodawarjow
dodawari
Instr (z/ze)dodawarjomdodawarjomajdodawarjemi
Loc (wo)dodawarjudodawarjomajdodawarjach
Vocdodawarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej