zakładna forma słowadobywar

SgDuPl
Nomdobywardobywarjejdobywarjo
Gendobywarjadobywarjowdobywarjow
dobywari
Datdobywarjejdobywarjomajdobywarjam
Accdobywarjadobywarjowdobywarjow
dobywari
Instr (z/ze)dobywarjomdobywarjomajdobywarjemi
Loc (wo)dobywarjudobywarjomajdobywarjach
Vocdobywarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej