zakładna forma słowadialektikar

SgDuPl
Nomdialektikardialektikarjejdialektikarjo
Gendialektikarjadialektikarjowdialektikarjow
dialektikari
Datdialektikarjejdialektikarjomajdialektikarjam
Accdialektikarjadialektikarjowdialektikarjow
dialektikari
Instr (z/ze)dialektikarjomdialektikarjomajdialektikarjemi
Loc (wo)dialektikarjudialektikarjomajdialektikarjach
Vocdialektikarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej