zakładna forma słowaćazar

SgDuPl
Nomćazarćazarjejćazarjo
Genćazarjaćazarjowćazarjow
ćazari
Datćazarjejćazarjomajćazarjam
Accćazarjaćazarjowćazarjow
ćazari
Instr (z/ze)ćazarjomćazarjomajćazarjemi
Loc (wo)ćazarjućazarjomajćazarjach
Vocćazarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej