zakładna forma słowabubonar

SgDuPl
Nombubonarbubonarjejbubonarjo
Genbubonarjabubonarjowbubonarjow
bubonari
Datbubonarjejbubonarjomajbubonarjam
Accbubonarjabubonarjowbubonarjow
bubonari
Instr (z/ze)bubonarjombubonarjomajbubonarjemi
Loc (wo)bubonarjububonarjomajbubonarjach
Vocbubonarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej